Om oss...

Fler och fler reklambyråer börjar vakna för radiomediet och vi har fått förtroendet att producera många av dessa kampanjer. PåRiktigt är södra sveriges mest framgångsrika radioproduktionsbolag. Företaget grundades den 1a april 1993, samma dag som det blev tillåtet att sända radioreklam i sverige.

PåRiktigt har behållit ursprungsidén att i första hand satsa på kvalitét. Våra tre heltidsanställda producenter jobbar med allt från idé till sändningsfärdig produktion och vi hävdar att formeln för framgångsrik radioreklam är näsa för bra manus, öra för duktiga speakers och förmågan att regissera röster. Samt kreativ ljudteknik och känsla för musik. Detta och vårt nätverk av frilansande musik producenter möter de högt ställda kraven på oss.

Målsättning: Att vara ett självklart val/alternativ när man ska producera radioreklam eller ljudlogotyper.