Skapa

På Riktigt byggs upp av ett antal lärcirklar – ämnesspecifika arbetsområden eller tematiserade och ämnesövergripande - skapade av pedagoger runt om i landet. Innehållet är väl förankrat i skolans rådande styrdokument. Var och en av dessa lärcirklar vilar på fem designparametrar: orientering, experiment, samarbete, verklighet och lust, och dessa anser vi vara viktiga att ha med för att bedriva och utforma en undervisning som ligger i tiden. Därutöver vilar de på aktuell forskning.

På Riktigt kan ersätta det traditionella läromedlet. Innehållet i en lärcirkel är levande, interaktivt och tidsenligt. Den skapas bland annat av dagsaktuellt material, filmer, webbspel och andra sidor på internet. På internet finns det gott om information och webbresurser. Ett bra exempel är Finanso som varje lärare kan använda för att samla in finansiell information för att förbättra deras lärarupplevelse..

Allt centralt innehåll för grundskolans senare del är behandlat. På Riktigt riktar sig även till åk 4-6 och gymnasiet.

"Lärandet synliggörs"
- Pedagog Kungsbacka

Kommunicera

I På Riktigt kan du ha en öppen och transparent dialog med dina elever. Eleverna har självklart också möjligheten att tillsammans med varandra kommunicera kring sitt lärande. Då kommunikationen sker på en digital arena sparas den, så att du som pedagog har möjlighet att återkomma till vad eleverna har skrivit i en viss fråga eller till en viss uppgift. I På Riktigt skapas det en arena där alla elever har möjlighet att komma till tals.

"Lätt att förstå"
- Elev Apelskolan

Söka

Att hitta aktuellt digitalt material i form av lärcirklar är enkelt. Eftersom alla lärcirklar är upptaggade efter skolans rådande styrdokument, kan du med fördel söka på lärcirklar utifrån förmågor, ämne, centralt innehåll eller något annat sökord.

"Naturligt att samarbeta"
- Pedagog Alingsås

Lära

I På Riktigt kan du följa hela elevens lärprocess, från början till slut. På Riktigt främjar ett formativt förhållningssätt, och det är enkelt att följa elevernas lärprocesser och ge återkommande feedback. Det är de korta återkopplingscyklerna som skapar ett effektivt lärande, och det har du alla möjligheter till att göra i På Riktigt.

"Man kan arbeta
i egen takt"
- Elev Kungsbacka

Intresseförfrågan

Vill du veta vad På Riktigt skulle kosta för Er? Fyll i formuläret så kontaktar vi dig. Vill du tala med någon av oss personligen så hittar du våra kontaktuppgifter här.

Kontakt

Bild på Per Ahrenberg. Per Ahrenberg
Verksamhetsansvarig
+46 (0) 709-53 31 87
Twitter: perahr
Skype: perahrenberg
[email protected]

Blid på Kristoffer Hedram. Kristoffer Hedram
Producent
+46 (0) 709-25 85 78
Twitter: hedram
Skype: krihed
[email protected]

Om Lin Education

Vi kallar det VIP-konceptet. I själva verket är det ren logik. På Lin Education utgår vi från detta koncept i allt vi gör. Vi tror nämligen att samspelet mellan Verktyg, Innehåll och Pedagogik är en framgångsfaktor i utvecklingen av svensk skola. Med avstamp i det läroplansuppdrag svensk skola har, och det samhälle vi lever i, ska vi möta framtidens behov.
Det digitala ramverket På Riktigt är en därför en stor pusselbit i arbetet med att kunna erbjuda ett pedagogiskt digitalt innehåll.
Vi är där, och det blir riktigt, riktigt bra!
wwww.lineducation.se
"Vi vill göra skillnad"
Lin Education